Over ons

In 2018 kwam het een aantal Loosdrechters ter ore: de Nederlands Hervormde kerk Oud-Loosdrecht zou haar religieuze functie gaan verliezen. Al snel ontstond een projectgroep met twaalf betrokken en creatieve denkers. Vanwege de centrale ligging van deze kerk zagen wij meteen mogelijkheden om deze locatie als een soort dorpskern te bewaren.

We maakten plannen en H en E Architecten gaf vorm aan deze wensen en gedachten. Vervolgens besloten we om uit te zoeken of de kerk aangekocht kon worden. Samen met het kerkbestuur voerden we voortvarende gesprekken.

In het voorjaar van 2020 besloten we om een bod op de kerk uit te brengen. Hiervoor werd Stichting Lichtbaken Loosdrecht opgericht, een stichting tot verwerving en behoud van de voormalige Nederlands Hervormde kerk Oud-Loosdrecht. Hier zal de kerk in onder worden gebracht.

Doelstelling

Stichting Lichtbaken Loosdrecht wil het rijksmonument en voormalig kerkgebouw te Oud-Loosdrecht op duurzame wijze in stand houden. We willen samenkomsten in de breedste zin van het woord houden. Van muziek tot programma’s voor maatschappelijke vernieuwing en verdieping: we willen zowel aan een breed publiek als aan specifieke doelgroepen culturele, educatieve en maatschappelijke programma’s aanbieden of hiervoor de gelegenheid geven. Dit alles in een omgeving die door de natuur en architectonische kenmerken sfeerversterkend en stimulerend werkt.

Draag bij en doneer

Voor de aankoop van de kerk doen we een beroep op inwoners van Loosdrecht en andere geïnteresseerden. Overweegt u een steentje bij te dragen en een donatie te doen? Elk bedrag is welkom!

De stichting heeft een ANBI-status. Daardoor mag u uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Lees meer over doneren en de ANBI-status

Ons beleidsplan kunt u hier inzien.

Stichting LichtBaken Loosdrecht

Activiteiten van de stichting zijn gericht op:

  •  het verkrijgen en in stand houden van het Rijksmonument.
  •  het ontwikkelen van een cultureel programma ten behoeve van de inwoners en bezoekers van de regio
  • het geven van gelegenheid en ruimte tot het ontwikkelen van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord.

 

Prognose:

  • 2021 / 2022:        in eigendom verkrijgen gebouw en aanbouw
  • 2023 /2024:         verkrijgen benodigde vergunningen
  • 2025 / 2026:        herstel, nieuw- en verbouw gereed
  • 2026 of 2027:      activiteiten in vast programma gestart

De komende jaren zijn onze financiële en culturele drive::

  • participatie van de bevolking in donaties / giften
  • verkrijgen gelden voor noodzakelijke inrichting en verbouwing
  • opzetten cultureel platform (17 partijen hebben zich reeds aangemeld)

Bestuursleden zijn onbezoldigd

Ons team

Fotografie: Marjolein Lamme

voorzitter

Peter op de Beek

Begin jaren negentig kwam ik precies die mensen tegen om geraakt te worden door deze betrokken en gedreven gemeenschap. Ik werd gemotiveerd om mij in te zetten voor de Loosdrechters. Zonder medewerking van mensen die jouw ideeën ondersteunen, kom je niet verder. Stichting SLOEP en het Loosdrecht JazzFestival zijn markante voorbeelden, maar ook het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen dat tot stand kwam door het doorzettingsvermogen vanuit het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren, mocht er zijn. Allemaal projecten die enkel konden slagen door de inzet en betrokkenheid van vele Loosdrechters. Ook nu,  binnen de stichting LichtBaken Loosdrecht heb ik weer die betrokkenheid en gedrevenheid ondervonden. Trots op de Loosdrechters. 

penningmeester

Yvonne Hoekstra

Hallo, mijn naam is Yvonne Hoekstra, geboren en getogen Friezin, maar alweer 20 jaar woonachtig in het mooie Loosdrecht. Mijn drie kinderen zijn hier opgegroeid, maar vliegen uit om te studeren. Loosdrecht een mooi dorp waarin ik mij heerlijk thuis voel. Het heeft de lokale betrokkenheid waar je het nodig hebt, maar de rust als je op jezelf wilt zijn. Door Peter zijn enthousiasme me laten strikken voor de rol van penningmeester. Nee gekheid, ik denk dat het belangrijk is om iets terug te geven aan de gemeenschap in welke vorm dan ook. En ja als je dan al ruim 25 jaar in het financiële vak zit, is als penningmeester aan de slag gaan een mooi iets. Voor, door en met elkaar. Doe je ook mee?

secretaris

Ria Moorman -Bakker

Mijn naam is Ria Moorman, ik ben in 1963 geboren in Nijmegen. Daarna heb ik samen met mijn man Frank op diverse plaatsen in Nederland gewoond. In 1991 zijn we per toeval in Loosdrecht terecht gekomen en wonen er sindsdien met heel veel plezier; we zijn hier getrouwd en onze 2 kinderen zijn er geboren. De afgelopen jaren heb ik me als vrijwilliger voor diverse verenigingen en stichtingen in Loosdrecht ingezet. Vanaf begin 2019 ben ik betrokken bij het project van de NH-Kerk in Oud-Loosdrecht. Graag wil ik me nu inzetten voor de “Stichting LichtBaken Loosdrecht” en mijn steentje bijdragen om deze mooie kerk te behouden voor de Loosdrechtse Gemeenschap als maatschappelijk en cultureel centrum.

bestuurslid

Anne Blauw

Mijn naam is Anne Blauw, op jonge leeftijd heb ik tegenover de kerk in Oud Loosdrecht gewoond. Dit was een hele mooie en belangrijke tijd voor mijn vorming. Na een tijd woonachtig te zijn geweest in de Duin en Bollenstreek ben ik enige jaren geleden teruggekeerd naar de Loosdrechtse plassen. Bij de aanschaf van ons huidige schip hebben we haar vernoemd naar de kerkklok in de toren waar wij vanuit de stuurhut op uitkijken. De naam “Marie-Anne” vonden we erg toepasselijk omdat de klok net als ik weer terug is gekeerd.

Nadat ik in de bollenstreek ook enkele bestuurlijke functies heb vervuld, werd het tijd om mij ook hier in de Wijdemeren lokaal in te zetten. 
Toen ik werd benaderd om aan dit wel zeer lokale project deel te nemen heb ik niet heel lang hoeven denken. Ik voel me erg verbonden met dit mooie dorp en ben er van overtuigd dat de kerk een geweldige ontmoetingsplek gaat worden voor ons dorp.

bestuurslid

Hans Froon

Tijdens mijn prachtige “avontuur”  in de rechtshulpverlening  (40 jaar advocaat in Amsterdam) heb ik de nodige oude radio’s verzameld. Daar kan nog wel een mooie historische kerk bij, die nota bene tegenover onze woonark in Jachthaven De Uitkijk ligt. Dus toen onze grote roerganger, Peter, mij vroeg als penningmeester van de Stichting , heb ik daarin toegestemd. Punt van discussie was nog wel dat ik met mijn echtgenote veel  in Spanje verblijven. Maargoed, het internet en de telefoon is net zo snel als wanneer je om de hoek woont.

We hebben super gemotiveerde mensen in ons bestuur, zodat we onze kerk echt een stralend en bruisend dorpscentrum zullen laten worden.

Jacob van der Meulen
vice-voorzitter

Jacob van der Meulen

Mijn jeugd en werkzame leven woon ik tegenover de kerk in het huis waar ik ook geboren ben, de kerk is dus voor mij mijn hele leven al een baken.

De ervaringen uit mijn jeugd met de kerk koester ik, mee de toren in mogen om op Koninginnedag de vaderlandse driekleur op de torentrans te hangen en even genieten van het weidse uitzicht evenals het proefdraaien van de brandspuit uit het Brandspuithuisje naast de kerk.

De gegoede inwoners van Oud Loosdrecht gooiden centen op de Dijk, de brandgasten spoten ze weg en wij als jeugd voor de gelegenheid in een enkel overalletje en op klompen probeerden de centen te pakken te krijgen, folklore van het zuiverste water.

Mijn bedrijf watersportcentrum De Uitkijk is inmiddels 85 jaar tegenover de kerk gevestigd inmiddels staat de derde generatie van der Meulen, mijn dochter Maire, aan het roer.

Met de kerk en de kerkgemeente heb ik altijd een warme band gehad en toen Peter op de Beek drie jaar geleden kwam met het idee om de kerk aan te kopen en mijn hulp vroeg om er een cultureel maatschappelijk ontmoetingscentrum te maken ondersteund door een financiële drager in de vorm van horeca en bed en breakfast accommodatie heb ik meteen ja gezegd.

De contouren van het plan zijn inmiddels bekend en het bestuur van de stichting Lichtbaken is volop bezig met het inzamelen van middelen voor de koop en verbouw van de kerk.

Mijn oproep aan U is om mee te dragen aan deze doelen om dit unieke monument voor Oud Loosdrecht te behouden!

Heb jij zin om een handje te helpen met dit mooie project? Meld je dan aan via de mail of bij een van de bestuursleden!