Over ons

In 2018 kwam het een aantal Loosdrechters ter ore: de Nederlands Hervormde kerk Oud-Loosdrecht zou haar religieuze functie gaan verliezen. Al snel ontstond een projectgroep met twaalf betrokken en creatieve denkers. Vanwege de centrale ligging van deze kerk zagen wij meteen mogelijkheden om deze locatie als een soort dorpskern te bewaren.

We maakten plannen en H en E Architecten gaf vorm aan deze wensen en gedachten. Vervolgens besloten we om uit te zoeken of de kerk aangekocht kon worden. Samen met het kerkbestuur voerden we voortvarende gesprekken.

In het voorjaar van 2020 besloten we om een bod op de kerk uit te brengen. Hiervoor werd Stichting Lichtbaken Loosdrecht opgericht, een stichting tot verwerving en behoud van de voormalige Nederlands Hervormde kerk Oud-Loosdrecht. Hier zal de kerk in onder worden gebracht.

Doelstelling

Stichting Lichtbaken Loosdrecht wil het rijksmonument en voormalig kerkgebouw te Oud-Loosdrecht op duurzame wijze in stand houden. We willen samenkomsten in de breedste zin van het woord houden. Van muziek tot programma’s voor maatschappelijke vernieuwing en verdieping: we willen zowel aan een breed publiek als aan specifieke doelgroepen culturele, educatieve en maatschappelijke programma’s aanbieden of hiervoor de gelegenheid geven. Dit alles in een omgeving die door de natuur en architectonische kenmerken sfeerversterkend en stimulerend werkt.

Draag bij en doneer

Voor de aankoop van de kerk doen we een beroep op inwoners van Loosdrecht en andere geïnteresseerden. Overweegt u een steentje bij te dragen en een donatie te doen? Elk bedrag is welkom!

De stichting heeft een ANBI-status. Daardoor mag u uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Lees meer over doneren en de ANBI-status. [link naar doneerpagina]

Ons team

voorzitter

Peter op de Beek

Facilisis sit in justo arcu at leo mauris. Convallis sed eget vivamus vitae fermentum urna amet. Ut rhoncus hendrerit.

vice-voorzitter

Jacob van der Meulen

Feugiat etiam euismod nulla eu, eget facilisis. Aliquam habitant viverra non consequat feugiat mattis at.

penningmeester

Elvire Roovers

Consequat in ornare vel tortor faucibus euismod habitant mattis sapien. Feugiat purus libero at est in porttitor.

secretaris

Ria Moorman -Bakker

Consequat in ornare vel tortor faucibus euismod habitant mattis sapien. Feugiat purus libero at est in porttitor.

creatief vormgever

Tine van der Heiden

Consequat in ornare vel tortor faucibus euismod habitant mattis sapien. Feugiat purus libero at est in porttitor.

creatief denker

Patricia Scherpel

Consequat in ornare vel tortor faucibus euismod habitant mattis sapien. Feugiat purus libero at est in porttitor.

juridisch adviseur

Hans Froon

Consequat in ornare vel tortor faucibus euismod habitant mattis sapien. Feugiat purus libero at est in porttitor.

Geschiedenis van de kerk

Moederkerk

In de Middeleeuwen hebben de inwoners van Oud-Loosdrecht lange tijd geen eigen kerk. Ze zijn aangewezen op de kerk van Loenen aan de Vecht. Rond 1330 krijgt Oud-Loosdrecht een eigen kerk, in laatgotische stijl. Vanaf 1400 heeft Nieuw-Loosdrecht, toen nog Ter Sijpe geheten, ook een eigen kerkgebouw. De kerk van Oud-Loosdrecht staat daarna bekend als moederkerk.

Kerkklok Marie-Anne

In het rampjaar 1672 rooft het Franse leger de klokken uit de kerktoren. De Nederlandse admiraal Cornelis Tromp gaat enkele jaren later op vergelding. Hij stroopt de Franse kust af. Zijn buit: uitsluitend kerkklokken. Een van deze klokken hangt in de kerk van Oud-Loosdrecht en heeft de naam Marie-Anne.

Gift van de koning

Het is 19 april 1843 als Maria Joanna Louisa Alewijn de eerste steen legt voor de bouw van de huidige kerk. Ze is de dochter van de ambachtsheer. De nieuwe kerk wordt op dezelfde plaats gebouwd als de oude. Ruim een jaar later, op 28 juli 1844, wordt de kerk ingewijd.

De kosten voor deze nieuwe kerk bedragen ruim 23.000 gulden. Een flink bedrag. Gelukkig ontvangt de gemeente hiervoor steun van anderen, waaronder van Koning Willem II.