Voormalige NH kerk aangekocht!

De voormalige Nederlands Hervormde Kerk, Rijksmonument nummer: 26225, werd vandaag overgedragen aan de stichting LichtBaken Loosdrecht. Het gebouw noemen we dan ook vanaf vandaag:  “LichtBaken-Loosdrecht”
De bestuursleden Anne Blauw, Jacob van der  Meulen, Peter Op de Beek, Ria Moorman en Hans Froon, hebben direct na de ondertekening van de akte bij het notariaat Wijdemeren, getoost op dit belangrijke moment, deze belangrijke stap.

In mei 2018 het initiatief genomen en vanaf vandaag is de stichting LichtBaken-Loosdrecht eigenaar van het rijksmonument en bijgebouw alsmede de grond.
Nu begint het echte werk pas. Daar zijn we ons zeer van bewust. Na de feestdagen gaan we verder met brainstormen, zoeken én vinden.

De eerste fase was geheel gericht op het verwerven van gelden voor de aankoop van het prachtige rijksmonument en om de vaste lasten in de beginperiode te kunnen betalen.

U heeft het fantastische gedaan!  In augustus j.l. stond de teller op een kleine € 35.000,-

Eind september zijn we de crowdfundaktie begonnen door middel van verspreiden perberichten en 5000 huis aan huis folders. Per 31 december is de tussenstand van de aktie:
€ 201.832,62  Voor januari 2022 zijn ons enkele grote giften toegezegd. Daarmee komt de eindstand van déze crowdfundaktie op       € 247.928,93

Hiermee kunnen we de voormalige NH-kerk kopen en dat hebben we vandaag gedaan.

Bedankt lieve, gulle gevers!